Polityka prywatności

W serwisie ProperMoney.pl poświęcamy szczególną uwagę aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę prywatności naszym Użytkownikom i Partnerom.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym ProperMoney.pl należącym do:

WebField Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-386), ul.Lęborska 3B,
NIP: 5833190889, REGON: 363241225, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy miasta Gdańsk, VII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000591826,,
o kapitale zakładowym w wysokości 205.000 złotych, adres e-mail: 
biuro@ProperMoney.pl., będącą również właścicielem Serwisu

Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach Serwisu ProperMoney.pl jest:

WebField Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-386), ul.Lęborska 3B,
NIP: 5833190889, REGON: 363241225, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy miasta Gdańsk, VII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000591826,,
o kapitale zakładowym w wysokości 205.000 złotych, adres e-mail: 
biuro@ProperMoney.pl.

 1. Serwis ProperMoney.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jego Użytkowników i Partnerów i zobowiązuje się do ochrony ich danych osobowych i zastosowania najwyższych standardów zabezpieczenia danych.
 2. Zapewnienie Użytkownikom dostępu do niektórych funkcjonalności Serwisu (dostępnych po zalogowaniu) może wiązać się z koniecznością jego identyfikacji, a tym samym podania odpowiednich danych identyfikacyjnych.
 3. Serwis ProperMoney.pl może zbierać dane osobowe, które Użytkownik lub Partner podaje dobrowolnie, korzystając z Serwisu. Dane osobowe mogą zostać użyte w celu: umożliwienia Użytkownikowi lub Partnerowi korzystania z funkcjonalności Serwisu ProperMoney.pl, do komunikacji z Użytkownikiem lub Partnerem, a także w celu skontaktowania Użytkownika z Partnerem (na jego prośbę). Dane osobowe, na podstawie odrębnej zgody, mogą być użyte w celach marketingowych i promocyjnych (w tym wysyłki newslettera) oraz przekazywania informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Ruch na stronach Serwisu jest monitorowany przez narzędzia statystyczne (Google Analytics, pixel śledzący Facebook itp.) w celu gromadzenia danych statystycznych na temat korzystania z Serwisu. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.
 5. Użytkownik lub Partner ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawienia, przekazania, zapomnienia i usunięcia o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt: w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej biuro@ProperMoney.pl.
 6. Jeżeli Użytkownik lub Partner wyrazi zgodę, serwis ProperMoney.pl będzie kontaktował się z nim, w celu informowania o nowych funkcjach lub produktach dostępnych w Serwisie. Serwis udostępnia jasno opisane warunki zrezygnowania z usługi otrzymywania dodatkowych informacji przez Użytkownika lub Partnera (należy skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@ProperMoney.pl).
 7. Dane przekazywane przez Użytkownika lub Partnera w Serwisie przesyłane są bezpiecznym, szyfrowanym protokołem internetowym SSL.
 8. Dane osobowe Użytkownika i Partnera będą przetwarzanie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu przedstawienia jak najbardziej dopasowanych do potrzeb Użytkowników i Partnerów ofert finansowych i ubezpieczeniowych oraz zawarcia i realizacji umów.
 9. Użytkownicy i Partnerzy są osobiście odpowiedzialni za bezpieczne przekazywanie danych osobowych oraz wykorzystywanie udostępnionych im parametrów umożliwiających korzystanie ze spersonalizowanych części Serwisu, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika lub Partnera.
 10. Serwis ProperMoney.pl może wykorzystać zgromadzone przez Serwis dane osobowe do wewnętrznych analiz przeprowadzanych w celu poprawy jakości świadczonych przez Serwis usług.
 11. Dane osobowe Użytkownika lub Partnera może przekazać Reklamodawcom, a więc podmiotom współpracującym z ProperMoney, które mogą użyć przekazanych danych osobowych zgodnie z własną polityką prywatności i ochrony danych osobowych. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych tych podmiotów, gdyż Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania przez nie danych osobowych.
 12. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim może nastąpić również w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy obowiązującego prawa.
 13. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem Serwisu pod adresem e-mail: biuro@ProperMoney.pl.